Игри

Информация за страница Старо село

      На територията на Югоизточна България, както и във всяка една друга част на страната, без съмнение има много на брой населени места. Повечето от тях са предимно малки и представляват села, докато градовете като цяло са по-малко на брой. Те обаче са местата, където се предлагат повече удобства, ето защо голяма част от жителите на селата редовно ги посещават. За сливенското населено място Старо село може да се разкажат много неща, като за начало е интересно старото му име. Мехрем бей чифлика ясно прави асоциации с наименованието – то е дадено още по времето, когато се намираме под турско робство. А що се отнася до днешното име, то трябва да се търси не в някакво оригинално хрумване на хората. Чисто и просто около него има много на брой останки от епохата на античността, като в по-голямата си част те са от Авли. Това е един от най-известните градове от времето на римо – тракийската епоха.

      Няколко пък са гробните тракийски могили, а изкопните работи в района на Старо село явно никога не престават за дълъг период от време. Така например през 1988-ма година се стига до разкриване на водопровод. За неговото иззиждане са използвани плочи от камък, като той е от римски тип. По времето, когато става това откритие, по водопровода все още тече вода. Чавдарята от Аврен пък са най-голямата етническа група на територията на днешното село. Аврен днес се намира в Турция, но иначе тези потомци идват от рода на известния хайдушки род. Както е добре известно, в епохата на османското робство множество чети, малки или по-големи, кръстосват планините и Балкана и водят борба с поробителя, която за съжаление е доста неравна и поради тази причина почти винаги четите биват разгромени напълно. Около една година преди освобождението на страната ни, пръв на работа в чифлика се хваща мъж на име Димитър. Той е наричан още Митю Хаджията и се укрива от властите на Турция в родния си край. Тянко Петков и Божко и Шидер идват в чифлика едва по-късно. Това са съответно бащата на Димитър и неговите двама братя, тоест чичовци на Димитър.

       Но мъжете изчакват чак до края на Берлинския конгрес, съгласно постановленията на който Одринска Тракия остава напълно в пределите на турската държава. Заедно с братята идват и всички останали членове на техните семейства, като те правят смяна на своите имоти. За Чифлика продават къщите си в Аврен, а сделката е сключена изцяло на доверие. Това включва просто даване на честна дума и ръкостискане, а не както тези неща се уреждат посредством плащане на парични суми и уреждане на куп бюрократични подробности. Но българската държава не стига до окончателно признаване на сделката – това отново става на по-късен етап. Годината е 1903-та, а тогава държавата решава да настани на териториягта на селото близо сто семейства. Те официално са оземлени, като са представители на Македония. Също така активна дейност в селото кипи и след 9-ти септември 1944-та, когато на власт след преврат идва правителството на Отечествения фронт, а властта се задържа чак до 10-ти ноември 1989-та.

eXTReMe Tracker